Search for European Projects

2 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Projekt je zaměřen na vybudování nezbytné infrastruktury pro rozvoj společných vzdělávacích programů a kurzů určených pro české a rakouské studenty. Současný stav ubytovacích kapacit a výukových místností nedovoluje propojit vzdělávací programy. Kapacita je nedostatečná a neodpovídá svojí kvalitou běžným standardům. Poté co bude tato kapacita zvýšena bude možno zahájit výuku rakouských studentů v ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Projekt navazuje na dynamicky se rozvíjející spolupráci s vědecko-výzkumnými pracovišti v Kremsu, Linzi a Heggenbergu. Z této dosavadní spolupráce vznikly náměty pro realizaci společných výzkumných záměrů. Jedním z nich a možno říci, že pilotním je předkládaný projekt. Ten se skládá ze dvou dvou, na sebe navazujících částí. V první části má projekt za cíl zajistit nezbytnou výzkumnou infrastruk ...
Read Project

 4