Search for European Projects

4. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB TŘEBOŇ 2006 (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0314)
Start date: Feb 28, 2006, End date: Sep 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Stručný popis akce: Záměrem projektu je podpora přeshraniční spolupráce partnerských měst ( jihočeské Třeboně a rakouského Gmundu a Schremsu), navázání a rozvoj přátelských kontaktů a následně rozvoj a upevňování mezilidských vztahů s účinkem na širší veřejnost na obou stranách hranice. Jako nosná aktivita těchto nových a rozšířených partnerských vazeb je zvolena dechová hudba - v Třeboni se bude konat již tradiční ( 4. ročník) festival dechových hudeb, na který jsou pozvány městské kapely z partnerských měst Gmundu a Schremsu. Festival se stane mezinárodním a do budoucna je plánováno další rozšíření zastoupení zahraničních hostů. Vlastní akce se koná ve dnech 9. – 11.6. 2006 a je určena všem příznivcům dechovky, muzicírování a lidové hudby bez rozdílu věku, pohlaví či národnosti. Na přehlídku dechových hudeb byly pozváni také hosté rakouského partnera projektu, od čehož očekáváme rozšíření osobních kontaktů a navázání nových partnerství. Čerpané prostředky budou použity na tyto aktivity: vystoupení účinkujících dechových hudeb , stravování rakouských hostů, služby tlumočníka, režijní náklady a propagace projektu. Základním cílem projektu je rozšíření přeshraniční spolupráce prostřednictvím navázání nového partnerství a komunikace mezi partnerskými organizacemi a také rozšíření přátelských kontaktů. Výsledkem projektu bude rozšíření vzájemné spolupráce partnerských subjektů a příprava dalších společných projektů přeshraniční spolupráce. Navázáním přeshraniční spolupráce dojde ke vzniku přímých vazeb mezi regiony, jejichž důsledkem může být i rozvoj a navázání vztahů v ostatních oblastech, např. podnikání apod. Rakouské spolky se zúčastní také dalších letních akcí spoluorganizovaných městem Třeboň, panem Ádou Školkou jako leaderem jihočeské dechovkové tvorby a Jihočeskou kulturní společností,o.p.s. ( folklorní slavnosti, pivovarské slavnosti, akce typu hry bez hranic....).
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75.1%   59 290,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants